در اجرای مصوبات کمیسیون تقسیم اسناد مورخ 1396/5/4 ، تنظیم هرگونه سند ارجاعی از بانک ها ، ادارات و شرکت های دولتی و شهرداری خارج از ارجاع کمیسیون و بدون داشتن کد رهگیری معتبر ممنوع می باشد .
مراجع مشمول کمیسیون عبارت اند از : بانک سپه ، بانک ملی ، بانک مسکن ، بانک صنعت و معدن ، پست بانک ، بانک توسعه صادرات ، بانک کشاورزی ، بانک توسعه تعاون ، راه و شهرسازی ، اوقاف ، جهاد کشاورزی و سایر نهاد ها و شرکت ها و وزارتخانه های دولتی .
جستجو بر اساس دفترخانه :

جستجو بر اساس کد رهگیری : جستجو بر اساس شماره نامه :
شماره ردیفشماره دفترخانهنام مرجعشعبهکد رهگیریشماره نامهنوع سندمبلغ سندحق التحریرتاریخ
1 159 مسکن 1 مسکن 108 00701590646 4556/1080 - 1400/10/11 مسکن دانشگاه - یوسف بردبار و ساناز اوجاقلو ********** 00241590645 قطعي مشمول كميسيون 0 10000000 ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
۱۲:۵۵:۵۱
2 159 مسکن 1 مسکن 108 00241590645 4556/1080 - 1400/10/11 مسکن دانشگاه - یوسف بردبار و ساناز اوجاقلو رهنی یا اجاره 8100000000 14650000 ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
۱۲:۵۴:۴۵
3 272 دفتر اسناد رسمی 108 رشت 00852720650 140005818067005824-1400/10/30-اجرای ثبت-معصومه حیدرپور-1 قطعي مشمول كميسيون 0 10000000 ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
۱۱:۵۵:۴۸
4 272 دفتر اسناد رسمی 108 رشت 00962720649 140005818067005824-1400/10/30-اجرای ثبت-معصومه حیدرپور-1 قطعي مشمول كميسيون 0 10000000 ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
۱۱:۵۱:۳۳
5 126 دفتر اسناد رسمی 155 رشت 00681260655 5404 / 1124 / بانک مسکن شعبه مرکزی / علی جعفری ،حمید رمضانی ، محمدرضا تجربه کار دانا رهنی یا اجاره 3785000000 10965000 ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
۱۱:۴۶:۵۲
6 195 دفتر اسناد رسمی 224 رشت 00931950602 1400/982176 ادراه کل اوقاف و امور خیریه رشت آقای کیومرث سپهرم ********** - سایر 0 1000000 ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
۱۱:۰:۱۶
7 155 دفتر اسناد رسمی 155 رشت 00471550700 293/بانک ملی شعبه خیابان نامجو- کیوتن آبرود ********** 24102 رهنی یا اجاره 6000000000 17730000 ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
۱۰:۴۷:۵۱
8 25 دفتر اسناد رسمی 108 رشت 00850250655 169 - 1400/10/29 بانک سپه بلوار امام خمینی - افسانه پرتوی رهنی یا اجاره 3950000000 11130000 ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
۱۰:۴۳:۵
9 25 دفتر اسناد رسمی 145 رشت 00680250654 22//5/7159 مورخ 1400/10/27 بانک توسعه و تعاون شعبه سعدی اصغر نظری قطعي مشمول كميسيون 0 10000000 ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
۱۰:۲۷:۳۸
10 271 دفتر اسناد رسمی 108 رشت 00182710678 140034990020839754-1400/10/29-اجرای احکام-ناهید سودبخش-اتومبیل قطعي مشمول كميسيون 0 10000000 ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
۱۰:۱۸:۲۴
11 271 دفتر اسناد رسمی 108 رشت 00232710677 140034990020839754-1400/10/29-اجرای احکام-ناهید سودبخش-سرقفلی قطعي مشمول كميسيون 0 10000000 ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
۱۰:۱۷:۰
12 269 دفتر اسناد رسمی 108 رشت 00182690694 140034990020501200-1400/10/25-اجرای احکام-غلامحسن پاک زیده سرایی قطعي مشمول كميسيون 0 10000000 ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
۹:۲۰:۴۹
13 151 مسکن 1 مسکن 108 00721510710 2255/1517 - 1400/10/21 - مسکن 22 بهمن - زبیده صبح سحری ********** 00151510709 قطعي مشمول كميسيون 0 10000000 ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
۸:۴۸:۲
14 151 مسکن 1 مسکن 108 00151510709 2255/1517 - 1400/10/21 - مسکن 22 بهمن - زبیده صبح سحری رهنی یا اجاره 4544290573 11724291 ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
۸:۴۷:۱۳
15 97 مسکن 1 مسکن 108 00710970130 2627/1368 - 1400/10/23 - مسکن بهشتی -معصومه سمیع پور ********** 00400970129 قطعي مشمول كميسيون 0 10000000 ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
۸:۴۲:۳۵
16 97 مسکن 1 مسکن 108 00400970129 2627/1368 - 1400/10/23 - مسکن بهشتی -معصومه سمیع پور رهنی یا اجاره 4000513537 11180514 ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
۸:۴۱:۱۲
17 7 دفتر اسناد رسمی 108 رشت 00680070744 1/1400/2707520-1400/10/28-سپه تختی-عزت سیفی رهنی یا اجاره 6870000000 13789000 ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۱۴:۶:۱۳
18 149 مسکن 2 مسکن 7 00201490556 2466/1244 -1400/10/19-صنم گویا-مسکن تختی ********** 00661490555 قطعي مشمول كميسيون 0 10000000 ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۱۳:۴۵:۸
19 149 مسکن 2 مسکن 7 00661490555 2466/1244-1400/10/19-صنم گویا-مسکن تختی رهنی یا اجاره 5371855916 12551856 ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۱۳:۴۴:۲۲
20 218 مسکن 3 مسکن 145 00582180666 2215/1645 مورخ 1400/10/29 مسکن شعبه مطهری سهیلا متین ********** 00382180665 قطعي مشمول كميسيون 0 10000000 ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۱۳:۲۶:۲۴
12345678910...