در اجرای مصوبات کمیسیون تقسیم اسناد مورخ 1396/5/4 ، تنظیم هرگونه سند ارجاعی از بانک ها ، ادارات و شرکت های دولتی و شهرداری خارج از ارجاع کمیسیون و بدون داشتن کد رهگیری معتبر ممنوع می باشد .
مراجع مشمول کمیسیون عبارت اند از : بانک سپه ، بانک ملی ، بانک مسکن ، بانک صنعت و معدن ، پست بانک ، بانک توسعه صادرات ، بانک کشاورزی ، بانک توسعه تعاون ، راه و شهرسازی ، اوقاف ، جهاد کشاورزی و سایر نهاد ها و شرکت ها و وزارتخانه های دولتی .
جستجو بر اساس دفترخانه :

جستجو بر اساس کد رهگیری : جستجو بر اساس شماره نامه :
شماره ردیفشماره دفترخانهنام مرجعشعبهکد رهگیریشماره نامهنوع سندمبلغ سندحق التحریرتاریخ
1 9 دفتر اسناد رسمی 145 رشت 00870090621 00/8612 مورخ 1400/1/26 جهاد کشاورزی محمد رضا عرفانی رهنی یا اجاره 2526480 800000 ۱۴۰۰/۱/۲۶
۱۲:۲۴:۲۸
2 4 دفتر اسناد رسمی 61 رشت 00350040592 15-1400/01/18سپه گلسار(مرتضی مهربان) رهنی یا اجاره 5540000000 12720000 ۱۴۰۰/۱/۲۶
۱۲:۳:۸
3 267 مسکن 4 مسکن 155 00372670560 52 / 4556 / بانک مسکن شعبه دانشگاه / کمیل رفیعی . ********** 00952670559 قطعي مشمول كميسيون 0 10000000 ۱۴۰۰/۱/۲۶
۱۱:۴۹:۵۱
4 267 مسکن 4 مسکن 155 00952670559 52 / 4556 / بانک مسکن شعبه دانشگاه / کمیل رفیعی رهنی یا اجاره 1924929799 8029860 ۱۴۰۰/۱/۲۶
۱۱:۴۸:۳۳
5 4 دفتر اسناد رسمی 61 رشت 00330040591 2904/ 00 / ص / 38 - 1400/01/26 اداره کل راه و شهرسازی(علی بشردوست طالمی) رهنی یا اجاره 253620 800000 ۱۴۰۰/۱/۲۶
۱۱:۳۱:۹
6 218 دفتر اسناد رسمی 155 رشت 00752180594 325 / 1124 / بانک مسکن شعبه مرکزی / محمد ادهمی .حمیده رجبی ********** 00852180593 قطعي مشمول كميسيون 0 10000000 ۱۴۰۰/۱/۲۶
۱۱:۱۸:۴۹
7 218 دفتر اسناد رسمی 155 رشت 00852180593 325 / 1124 / بانک مسکن شعبه مرکزی / محمد ادهمی ، حمیده رجبی رهنی یا اجاره 4460000000 11640000 ۱۴۰۰/۱/۲۶
۱۱:۱۷:۷
8 172 مسکن 4 مسکن 155 00321720571 90 / 1816 / بانک مسکن شعبه بلوار امام / محمد باقر مقصودی . ********** 00911720570 قطعي مشمول كميسيون 0 10000000 ۱۴۰۰/۱/۲۶
۱۱:۱۲:۵۴
9 172 مسکن 4 مسکن 155 00911720570 90 / 1816 / بانک مسکن شعبه بلوار امام / محمد باقر مقصودی رهنی یا اجاره 1944308417 8068617 ۱۴۰۰/۱/۲۶
۱۱:۱۱:۳۱
10 272 مسکن 4 مسکن 155 00572720567 4556/54-مسکن دانشگاه - محمد رضا انصاری-- سارا پور شریف املشی ********** 00842720566 قطعي مشمول كميسيون 0 10000000 ۱۴۰۰/۱/۲۶
۱۱:۸:۲۱
11 272 مسکن 4 مسکن 155 00842720566 4556/54-مسکن دانشگاه - محمد رضا انصاری- سارا پور شریف املشی رهنی یا اجاره 2185000000 8550000 ۱۴۰۰/۱/۲۶
۱۱:۷:۳۴
12 23 مسکن 3 مسکن 145 00850230608 2176/56 مورخ 1400/1/21 مسکن شعبه شهدا حمیدرضا هوشیار و شرکاء رهنی یا اجاره 2320715716 8821431 ۱۴۰۰/۱/۲۶
۱۰:۹:۳۸
13 147 مسکن 4 مسکن 155 00571470563 1816/95-مسکن بلوار امام - محمد ایمانی کیا سرائی -- الهام احمد پور گوکه ********** 00301470562 قطعي مشمول كميسيون 0 10000000 ۱۴۰۰/۱/۲۶
۸:۱۵:۱۴
14 147 مسکن 4 مسکن 155 00301470562 1816/95-مسکن بلوار امام - محمد ایمانی کیا سرائی - الهام احمد پور گوکه رهنی یا اجاره 4455804000 11635804 ۱۴۰۰/۱/۲۶
۸:۱۴:۲۲
15 254 دفتر اسناد رسمی 155 رشت 00672540536 1399034002734638-99/11/14-اجرای احکام-امید شاملی قطعي مشمول كميسيون 0 10000000 ۱۴۰۰/۱/۲۵
۱۳:۵۸:۲
16 151 مسکن 4 مسکن 155 00161510612 61 / 2627 / بانک مسکن شعبه بهشتی / سید حسام میرتسلیمی قطعي مشمول كميسيون 0 10000000 ۱۴۰۰/۱/۲۵
۱۳:۵۶:۲۷
17 151 مسکن 4 مسکن 155 00271510611 61 / 2627 / بانک مسکن شعبه بهشتی / سید حسام میرتسلیمی رهنی یا اجاره 1237136401 6654273 ۱۴۰۰/۱/۲۵
۱۳:۵۴:۲
18 108 دفتر اسناد رسمی 108 رشت 00421080706 مازاد اعلامی رهنی یا اجاره 3050000000 10230000 ۱۴۰۰/۱/۲۵
۱۳:۴۷:۵۵
19 115 مسکن 2 مسکن 7 00401150588 2821/36-1400/1/21-اجرای احکام-ایرج حسن پور و غیره قطعي مشمول كميسيون 0 10000000 ۱۴۰۰/۱/۲۵
۱۲:۴۲:۲۰
20 115 مسکن 2 مسکن 7 00381150587 2821/36-1400/1/21-اجرای احکام-ایرج حسن پور و غیره رهنی یا اجاره 1550000000 7280000 ۱۴۰۰/۱/۲۵
۱۲:۴۱:۵۷
12345678910...